some text

some text

НОВИНА

963 лева е средната заплата в Плевен

25-02-2020
 963 лева е средната заплата в Плевен

Автор: ebulgaria.bg

рез четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 963 лв. и е по-голяма спрямо третото тримесечие на 2019 г. – с 1.9%, показват данни на НСИ. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 141 лв., а за частния – 880 лева. През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 8.8% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 година.

some text

some text

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2019 г. е 958 лв., за ноември – 948 лв. и за декември – 984 лева.

 В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са с 1.9% или с 1.1 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности, „Финансови и застрахователни дейности” – 22.0%, „Строителство“ – 18.3% и „Добивна промишленост“ – 13.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица в края на декември 2019 г. спрямо края на декември 2018 г. има в икономическа дейност „Други дейности” – 19.3%, „Транспорт, складиране и пощи“ – 10,3% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 7.0%.

some text
Сходни новини

Коментари

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Пулсът на България, Актуални новини, новини от последните часове.