some text

some text

НОВИНА

Проект: 30 000 лв глоба за работодател, който не плаща заплати и обезщетения

19-06-2020
 Проект: 30 000 лв глоба за работодател, който не плаща заплати и обезщетения

pixabay.com

Автор: ebulgaria.bg

До 30 000 лв. глоба за работодател, който системно не декларира договори и не плаща заплати и обезщетения. Придобиване на право на платен годишен отпуск да е след само 4 месеца стаж, при 8 месеца сега. Ясно задължение за осигуряване на безплатна храна при нощен труд. Това са част от предложенията за изменения в Кодекса на труда, които са обявени за обществено обсъждане.

some text

some text

Създава се дефиниция какво значи системно нарушение на трудовото законодателство – „три или повече нарушения от един и същи вид, установени с влезли в сила наказателни постановления в период от три години“. Предлагат се по-висока санкция за системни нарушения за недеклариран труд и за неизплащане в срок от работодателя на заплати и обезщетения – имуществена санкция или глоба от 20 000 до 30 000 лв., а виновното длъжностно лице – с глоба от 10 000 до 20 000 лв.

Предвижда се минималният размер на санкцията при сключване на споразумение при установено нарушение на трудовото законодателство да не е по-малко 70 на сто от минимума за съответното нарушение.
За да се избегнат различните тълкувания в практиката за задължението на работодателя да осигури топла храна на полагащите нощен труд, сега се записва изрично, че тя е безплатна.

some text
Сходни новини

Пулсът на България, Актуални новини, новини от последните часове.