some text

some text

НОВИНА

България ще даде 1 800 000 лева за бежанците в Турция

25-06-2020
 България ще даде 1 800 000 лева за бежанците в Турция

Автор: ebulgaria.bg

На днешното си заседание правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. в размер на 1 835 789 лева – за плащания към Механизма на ЕС за бежанците в Турция. Парите ще бъдат изплатени на две вноски.

Общият размер на средствата на ЕС по Механизма за периода 2016-2023 г. е 6 млрд. евро.
Българският принос е 9 075 527 евро за целия период, или 0,15 % от общата сума. България внася 75 000 евро във фонд на ЕС за Сирия. България ще внесе и 75 000 евро в Регионалния доверителен фонд на ЕС. Разходите се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет средства за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.
Създаването на Регионален доверителен фонд на Европейския съюз е в отговор на сирийската криза и допринася за „откриване на нови възможности за разширяване на многостранното сътрудничество, а също така подкрепя и общите усилия за осъществяване на политиката на ЕС на сътрудничество за развитие“ – информират от правителствената пресслужба. И 209 929 лева за международна помощ
Министерският съвет одобри днес и 209 929 лева по линия на официалната помощ за развитие на България за международни организации.

Парите ще бъдат разпределени за предоставяне на хуманитарна помощ чрез целеви и нецелеви вноски за международни организации както следва: 97 792 лева на Службата на Върховния комисариат на Организацията на обединените нации за бежанците; 48 896 лева на Международната организация по миграция; 9 779 лева на Световната продоволствена програма на Организацията на обединените нации; 53 462 лева на Службата на Върховния комисар по правата на човека на Организацията на обединените нации.


some text
Сходни новини

Пулсът на България, Актуални новини, новини от последните часове.